На работа от 9 до 5 – това вече не е единственият начин да си изкарваш прехраната

Надежда Митева

2019 Януари 28 в 12:27

I. Научете повече за гъвкавостта на работното място (от практиката на Трейси Дефрейтас, Консултант по адаптиране на хора с увреждания на работното място)

По време на неотдавнашен разговор с малък работодател научих за предложението, което е направил на своите служители, да избират кога и къде да работят всеки ден - независимо дали е между 9 и 5, на място в офиса, осигурен от работодателя, у дома след като децата заминат за училище или в кафенето на ъгъла. Това ниво на гъвкавост говори за култура на доверие на работното място и демонстрира ангажимента на работодателя да накара служителите да бъдат отговорни за постигането на стандартите за изпълнение и завършване на работата, вместо да се фокусират върху микроуправление на присъствието си на работното място.

Разбира се, много работни места просто не могат да бъдат толкова гъвкави поради естеството на работата или мястото, където трябва да се извърши работата, но има предимства на гъвкавите работни условия, особено за служители, чийто достъп до работа може да бъде повлиян от ограничения, свързани с увреждане.

Гъвкавостта на работното място може да повиши морала на служителите и да води до запазване на работната сила, като позволява на служителите да управляват конструктивно отговорностите си на работното място, личните си задължения и медицинските си нужди. Тя може да стимулира производителността чрез разширяване на възможностите за изпълнение на задачи, когато служителите с увреждания функционират по най-добрия начин, или когато нераздвоено внимание може да се отдаде на най-важните задачи - например, късно вечер или много рано сутрин.

II. Според Комисията за равни възможности за заетост в САЩ, работодателят трябва да позволи на служител с увреждане да работи с променено или непълно работно време като разумно възможно адаптиране, без прекалено трудни условия.

За някои служители с увреждания работaта с модифициран или гъвкав график, или на алтернативни смени, позволява да получат достъп до медицинска помощ, за да управляват симптомите на тяхното увреждане и това от своя страна дава възможност да намалят тревогите за потенциална загуба на работа поради проблеми с присъствието. Тази гъвкавост може да премахне пречките пред заетостта и да позволи на служителите с увреждания да посещават медицински прегледи, да получават лечение, да участват в консултации и т.н., и пак да са ангажирани да свършат работата и да изпълнят очакванията от изпълнението.

Като пример, да разгледаме ситуацията на Джил. Джил информира работодателя си, че ще се нуждае от химиотерапия веднъж седмично за лечение на рак. Той очаква, че Джил ще може да работи по време на лечението, но знае, че ще й трябват няколко дни, за да управлява страничните ефекти след всяко лечение. Работодателят разрешава на Джил да работи със сгъстен работен график; тя работи четири последователни дни и отива в петък на лечение. Този алтернативен график позволява на Джил да се възстанови през уикенда и да се върне на работа, за да отговори на изискванията на работата си.
III. Алтернативните договорености на работното място могат също така да са полезни на служителите, които се сблъскват с бариери в работната среда или с препятствия по пътя към работата си. Предлагането на гъвкавост по отношение на това, къде се извършва работата, дава възможност на някои служители с увреждания да пропуснат пътуването до работното място и да работят у дома, да се прехвърлят на работно място по-близо до медицинска помощ, да работят в по-тихо или творческо пространство или да функционират в работно пространство, което позволява на индивида да контролира екстремните температури или да избягва излагането на дразнители. Според Комисията за равни възможности за заетост в САЩ може да се наложи работодателите да променят политиката по отношение на това къде се извършва работата, ако такава промяна е необходима като разумно адаптиране поради увреждане.

Алтернативните договорености на работното място могат да бъдат ефективни поради различни причини, свързани с уврежданията. Да вземем за пример Джак. Поради множествена склероза, Джак получава случайни пристъпи, които влияят на равновесието му и ограничават способността му да ходи, което се отразява на пътуването му, тъй като е трудно да се намери достъпен паркинг в близост до неговия обект, а след това трябва да върви покрай няколко блока. Той също се влияе от високи и ниски температури, които засилват симптомите на болестта. Тъй като той може да изпълни основните си задължения в работата вкъщи, работодателят позволява на Джак да работи у дома, когато и както е необходимо, за да премахне бариерата на пътуването и да даде възможност на Джак да продължи да бъде продуктивен по време на пристъп.
Съществуват много начини за адаптиране на служителите с увреждания като им се предложат алтернативни графици и планиране на работата - от предоставяне на гъвкав график до осигуряване на допълнителни и алтернативни почивки, промяна на смяна, предоставяне на намалено и непълно работно време, одобряване и приемане на свършената работа от разстояние, предлагане на задачи на алтернативни места.

Модифициран / гъвкав график и алтернативни условия на работа са сред най-честите искания за адаптиране. Предлагането на този вид гъвкавост на работното място може да бъде стратегия за привличане и задържане на най-добрите таланти и насърчаване на включването на хората с увреждания. Работата от 9 до 5 вече не е единственият начин да си изкарвате прехраната, а политиките на работното място, свързани с това кога и къде се извършва работата, продължават да се развиват, за да позволят на служителите гъвкавост, която е необходима, за да бъдат продуктивни на работното място, както и да управляват лични нужди и тези свързани с уврежданията.