организатор производство

Юли 17 в 16:01
"ПРЕСТИЖ-96"АД Община: Велико Търново Населено място: Велико Търново Длъжности: Организатор, производство Бизнес сектори: Производство; Хранителна промишленост Тип работа: Пълен работен ден; На смени Тип договор: Безсрочен договор Работно място: На място посочено от работодателя

„Престиж-96“ АД създава любимите вкусове на България под марките Престиж, Ная, Траяна, Мираж, Роден край, Хипер, Споко, Троя, Насладки, Wellness, 100% Power и др. Компанията е сред най-големите производители на сладки изделия в страната и пазарен лидер в категориите, в които работи – бисквити, вафли и сухи пасти. Престиж е не само със затвърдени лидерски позиции на българския пазар, но и активно развива присъствието си на други пазари. Продуктите ни присъстват в 30 държави и броят им непрекъснато се увеличава. Офисите на компанията се намират в София и Велико Търново, като производството се реализира изцяло във Велико Търново и от 2013 г. се осъществява в нов завод, който работи по последни технологии и стандарти за качество.

Във връзка с разширяване на нашия бизнес, търсим динамични и отговорни професионалисти, които споделят нашата страст към иновациите и високите постижения на длъжност:

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВО

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
• Организира и отговаря за изпълнението на плана за производството по всички показатели за ефективност;
• Грижи се за осигуряване безпрепятственото и безаварийно протичане на производствения процес;
• Организира рационална експлоатация на оборудването и спазване на установената технология на производство;
• Отговаря за спазването на ДПП, НАССР и ISO и всички системи, свързани с управление на качеството, безопасността и и околната среда, както и навременно попълване на свързаната с тях документация;
• Организира, контролира и координира работата на подчинените си като носи отговорност за коректното и своевременно изпълнение на задълженията им;
• Отговаря за обучението и въвеждането на новопостъпилите служители;
• Изготвя производствени отчети.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
• Образование: висше или средно – технологично или техническо е предимство;
• Компютърна грамотност: MS Office, Word, Excel, опит в работа със SAP е предимство;
• Професионален опит: минимум 3 години опит на ръководна длъжност в предприятие от хранително-вкусовата промишленост;
• Умения за работа в екип;
• Решителност, комуникативност, инициативност;
• Готовност за работа на три смени, включително нощна.

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
1. Работа в компания с утвърдени международни стандарти и практики;
2. Отлично възнаграждение и условия на труд;
3. Възможност за професионално развитие;
4. Осигурен транспорт от В. Търново, Г. Оряховица, Лясковец, Дебелец, П. Тръмбеш и Златарица.
Настоящата позиция е включена и в квотата работни места, които са определени по реда на чл. 38, ал. от ЗХУ за заемане от лица с трайни увреждания.
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Компания „Престиж-96“ АД администрира личните данни изцяло в съответствие с Регламент 2016/679 и Закон за защита на личните данни.
Повече информация относно обработката, можете да намерите в секция Профил на компанията.

Обявата е активна до: 17/09/2019

За да кандидатствате по тази обява трябва да влезете като служител!