Декември 04, 2018

На 5 декември от 9:30 часа в Бест Уестърн Сити Хотел,  ул. „Стара планина“ 6, 1000 Център, София ще се проведе полудневен семинар за представяне на най-новата услуга на Балкански институт по труда и социалната политика  Job Care. Тя предоставя специализирана подкрепа за заетост на хора с увреждания. Услугата е разработена по Проект: “Транснационално сътрудничество за подкрепена заетост и виртуален пазар на труда за хора с увреждания”, финансиран по процедура № BG05M9OP001-4.001 Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж,  финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския  социален фонд.

Програмата за семинара може да видите в прикачения файл.


Прикачени файлове