Декември 21, 2018

Представяне на Доклад с добри практики в областите на подкрепена заетост и за хора с увреждания и функционирането на виртуални пазари на труда в Европа по проект „Транснационално сътрудничество за подкрепена заетост и виртуален пазар на труда за хора с увреждане”

Автор: БИТСП - проектни консултанти ООД


Прикачени файлове