Януари 29, 2019

Съществуват много начини за адаптиране на служителите с увреждания

Гъвкавостта на работното място може да повиши морала на служителите и да води до запазване на работната сила, като позволява на служителите да управляват конструктивно отговорностите си на работното място, личните си задължения и медицинските си нужди.

Вижте как в специалната статия във форума на Job Care тук!
Автор: Борислава Борисова