ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДИАБЕТA - СТРАТЕГИИ ЗА АДАПТИРАНЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Надежда Митева

2019 Февруари 19 в 17:45

Глюкозният мониторинг е важен компонент на управлението на диабета, но какво трябва да правят работодателите, когато начинът, по който служителят управлява състоянието си, е в конфликт с политиката?

Ето един пример:

Шанън използва глюкозен монитор съвместим със смартфон, за да управлява диабета си. Нейният работодател има политика, забраняваща използването на мобилни телефони и други Bluetooth устройства поради проблеми със сигурността. Шанън иска от работодателя да промени тази политика като разумно/приемливо адаптиране/приспособяване на работното място.

Благодарение на развитието на технологиите на смартфоните и Bluetooth устройствата, тези сценарии стават все по-често срещани. Нивата на глюкозата обикновено се измерват с помощта на глюкомер (BGM) или непрекъснат глюкозен монитор (CGM). Глюкомерите осигуряват моментна снимка на нивата на глюкоза на потребителя по време на тестването, докато глюкозните монитори осигуряват непрекъсната обратна връзка. Най-ефективният подход за конкретния човек ще зависи от индивидуалните му нужди.

Въпреки това, непрекъснатото наблюдение може да бъде полезно за индивиди, чиито нива на кръвната захар се променят бързо или неочаквано. Някои системи за мониторинг са проектирани да работят заедно със смарт/интелигентните устройства на потребителя. Системата Dexcom G6 CGM е един пример. Системата се състои от сензор, който се носи под кожата, предавател, който изпраща данни към избраното от потребителя дисплейно устройство, и приемник, който може да показва информация за глюкозата в реално време. Чрез сдвояване на смартфон със системата Dexcom, потребителят може да получава сигнали, когато има значителни промени в нивата на глюкоза, и тези резултати могат да се споделят и с доставчиците на здравни услуги.

Потребителите на BGM също имат набор от съвместими със смартфони устройства, от които да избират. Интелигентният глюкомер Dario All-In-One е система, която разчита основно на свързаността на смартфоните. Тази система се доставя с монитор за кръвна захар, който може да бъде включен директно в смарт/интелигентното устройство на потребителя чрез жака за слушалки. След като мониторът е свързан, устройството автоматично регистрира нивата на кръвната захар в мобилното приложение Dario. Тази система също така разчита на смартфона на потребителя за захранване, тъй като устройството не съдържа батерия. В допълнение към системата Dario, има много глюкомери с Bluetooth връзка.

Хората, които използват традиционните монитори на глюкозата, все още могат да изберат да използват приложения за проследяване и управление. Приложения като Glucose Buddy и Glucool Diabetes позволяват на потребителите да записват нивата на кръвната захар, приема на храна и медикаменти, упражнения и др. Тези приложения включват и напомняния, които могат да помогнат на потребителя да се придържа към своя медицински режим.

Връщайки се към по-ранния пример за адаптиране - може да се наложи работодателите да обмислят как да направят модификация на политиката като форма на разумно адаптиране за служителите, използващи системи и приложения за мониторинг, съвместими със смартфон. Сигурността на данните е често изразявана загриженост. Работодателите може да поискат да се свържат с производителя на въпросната система за подробности относно начина на предаване на данни между монитор, смартфон и/или друг приемник, за да се прецени дали някакви рискове, свързани със сигурността, се повишават до нивото на ненужни трудности.

В много отношения адаптирането на служител, който използва приложение за смартфон за управление на диабета, може да е подобно на адаптирането на всеки друг служител с диабет. Може да се наложи адаптиране, като например променени графици, време и пространство за тестване и посрещане на диетични нужди, както и пространство за съхранение на медикаменти и храна. Въпреки това, въвеждането на интелигентно устройство като смартфон или таблет може да е проблематично в места, които имат правила, които възпрепятстват използването на мобилни устройства или Bluetooth технология на работното място. Тези политики обикновено са по-разпространени на места свързани със сигурност или в работни ситуации, където разсейването трябва да бъде ограничено поради причини, свързани с безопасността или производителността. Промените в правилата за интелигентните устройства и/или Bluetooth могат да помогнат на служител, който трябва да използва приложение, за да управлява диабета си и да бъде ефективно адаптиран на работното място.


Хората с диабет и техните медицински екипи имат много възможности при избора на инструменти за управление на диабета. Тъй като ефективността на даден инструмент ще варира за различните хора, работодателите трябва да внимават да не изискват от служителите да променят методите си на управление на диабета, без да се позовават на медицински специалист. От практическа гледна точка работодателите може да искат да бъдат информирани за редицата възможности, които са на разположение на лицата, които управляват диабета си. Информираността може да помогне на работодателите да се подготвят за потенциални въпроси на политиката и сигурността, да идентифицират възможности за адаптиране, като например промяна на политиката, и да осигурят подходящо обучение за мениджърите и надзорните органи.

Не забравяйте, че консултантите на JobCare са на разположение да предоставят индивидуални насоки за конкретни ситуации на заетост.