ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ, МОТИВИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ

Тази услуга включва:

Услугата се предлага при заявка и предварително договаряне с лица, които са изявили желание. 

За да се възползвате от ефективността на тази услуга, ПОБЪРЗАЙТЕ и се СВЪРЖЕТЕ с нас чрез рубриката „Контакти“.