ОЦЕНКА НА РАБОТОСПОСОБНОСТ (ТЕСТОВЕ)

Тази услуга представлява оценка, която оценява възможностите и съответствието на конкретно лице с:

Предлагаме два типа услуги:

За да се възползвате от ефективността на тази услуга, ПОБЪРЗАЙТЕ и се СВЪРЖЕТЕ с нас чрез рубриката „Контакти“.