Презентации от проведена конференция

Презентации от конференция "Job Care - Специализирани иновативни практики за заетост на хора с увреждания", проведена на 18 декември 2019г.

На 18 декември 2019 ще се проведе конференция на тема Job Care - Специализирани иновативни практики за заетост на хора с увреждания

На 18 декември 2019 в хотел Бест Уестърн Сити Хотел ул. „Стара планина“ 6, 1000 Център, София, ще се проведе конференция на тема Job Care - Специализирани иновативни практики за заетост на хора с увреждания.

Презентации от Семинар - Job Care - специализирана заетост за хора с увреждания

Презентации от Семинар - Job Care - специализирана заетост за хора с увреждания