КОУЧИНГ - ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

Услугата представлява коучинг за работодатели на лица с увреждане или други групи в неравностойно положение.
Услугата се предлага при заявка и предварително договаряне с лица, които са изявили желание. 
За да се възползвате от ефективността на тази услуга, СВЪРЖЕТЕ се с нас чрез рубриката „Контакти“.