КОУЧИНГ - ЗА НАЕТИ ЛИЦА 


Коучингът за лица с увреждане или други групи в неравностойно положение:

·    Подпомага тяхното адаптирането на ново работно място;

·    С помощта на външен инструктор лицето развива своите лични цели, свързани с конкретно работно място;

·    Се провежда за определен период от време от 1 до 6 месеца, 1 до 2 пъти седмично;

·  Често се изпълнява съвместно с коучинг за работодатели с цел взаимно опознаване и ефективна и плодотворна съвместна работа. 

Услугата се предлага при заявка и предварително договаряне с лица, които са изявили желание. Услугата може да бъде поръчана от работодатели или други трети лица, с цел подпомагане на конкретно лице с увреждане. 
За да се възползвате от ефективността на тази услуга, СВЪРЖЕТЕ се с нас чрез 
рубриката „Контакти“.