Приемане на бисквитките

Политика за ползване на бисквитки

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Тук можете да се запознаете с ползваните бисквитки във връзка с предоставяните услуги в сайта www.job-care.bg

Дата на актуализация: 26.11.2018г. 

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър. Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта ни услуги.

JOB-CARE.BG прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС.

Бисквитки се използват за следните цели:

Вид

Описание

Сесия и управление на навигацията

Тези бисквитки са технически необходими за вход, управление на навигацията и ползването на Сайта. Сайтът не може да функционира надеждно и нормално без тях.

SessionIsPersistent

Указание, че сесията няма да се прекрати след затваряне на браузер таба.

ProfileUpdateMessage

Изтрива се на всеки 15 дни. служи за съобщението приканващо те да си ъпдейтнеш профила.

За приети бисквитки

Създава се когато кликнеш ОК на съобщението за приемане отказване на използването на бисквитки

Аналитични Бисквитки (_ga, _gid, _gat_gtag_UA_125810385_1  )

Тези бисквитки ни позволяват да броим посещения и източници на трафик, така че ние можем да анализираме и да подобрим работата на нашия сайт. Те ни помагат да се знае кои страници са най-популярните и кои са най-малко популярни и да видим как посетителите се движат около обекта.

 

Цялата информация, която тези бисквитки събират е обобщена и следователно анонимна. Ако не се позволи на тези бисквитки да функционират ние няма да знаем кога сте посетили сайта ни, и няма да бъдем в състояние да наблюдаваме работата му.

Информация за поверителността относно този вид бисквитки можете да намерите на https://support.google.com/analytics/answer/6004245


Как да изключите бисквитките?

 

Контрол на бисквитите в браузъра:

 

Всички съвременни браузъри Ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню "опции" или "предпочитания" на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, следните линкове могат да Ви помогнат или можете да използвате бутона "Помощ" от менютата на Вашия браузър за повече детайли:

 

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

 

В JOB-CARE.BG е предвидена функционалност, позволяваща Ви да откажете всички бисквити. В случай че желаете да направите това, използвайте този линк: Отказване от използване на „бисквитки“.

Моля да запомните, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт може да не работят правилно.

 

Повече информация

 

Повече информация за това как бизнесът използва бисквитките е налична на: www.allaboutcookies.org.

 

Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл: office@bilsp-pc.org

 

Общи условия за профил на служител

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ ПЛАТФОРМА ЗА ВИРТУАЛЕН ПАЗАР НА ТРУДА ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

 

Уеб платформата, достъпна на www.job-care.bg  и мобилната версия (общо наричани по-долу „платформата“) е собственост и се поддържа от  „БИТСП - ПРОЕКТНИ КОНСУЛТАНТИ“ ООД, регистритано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 201594419, със седалище и адрес на управление в гр. София 1113, район Изгрев, ж.к. Изток, Цариградско шосе, бл. 22, вх. 3, ет. 2, ап. 31, тел.: 02/ 971 25 58, факс: 02/ 870 96 61, Електронна поща: office@bilsp-pc.org  представлявано от Йордан Димитров Димитров.

„БИТСП - ПРОЕКТНИ КОНСУЛТАНТИ“ ООД е бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ДБФП № BG05M9OP001-4.001-0149-C01 „Транснационално сътрудничество за подкрепена заетост и виртуален пазар на труда за хора с увреждане”, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

„БИТСП - ПРОЕКТНИ КОНСУЛТАНТИ“ ООД е регистрирано по ЗДДС с ДДС BG201594419

Администраторът на приложението си запазва правото да предостави, по законоустановения ред, изцяло или частично, право на ползване върху уеб платформата на сдружение Балкански институт по труда и социалната политика (БИТСП), което е юридическо лице с нестопанска цел, вписано в регистър БУЛСТАТ с номер 130611906, и е партньор по проекта.

 

  I. ЦЕЛ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УЕБ ПЛАТФОРМАТА

1.    Платформата предоставя възможност за осъществяване на връзката между работодателите и кандидатите за работа в определени райони. Целта на платформата и услугите, предоставяни чрез нея, е да се осигури възможност на кандидатите за работа в неравностойно положение да търсят и кандидатстват по обяви за работа, които съответстват на техните нужди.

2.    Платформата, приоритетно е насочена към подпомагане на трудовата заетост или участие в доброволчески кампании на лица в по-голям риск от неактивност в обществото и пазара на труда. Такива са хора с намалена работоспособност, възрастни над 55 години, включително пенсионери, лица с по-ниско от средно образование, такива ангажирани с грижи за трети лица, дългосрочно неактивни или безработни и други.

3.    Освен описаните целеви групи, платформата е отворена за всички лица търсещи платена работа или участие в доброволчески кампании в обществото и пазара на труда.

4.    Платформата и/или администраторът й не извършват посреднически услуги при наемане на работа. Използването на платформата не гарантира наемането на работа. Всички условия по евентуалния трудов или граждански договор се договарят със съответния работодател. „БИТСП - ПРОЕКТНИ КОНСУЛТАНТИ“ ООД не е страна по тях и не носи отговорност в тази връзка.

II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ ПЛАТФОРМАТА

1.    Тези общи условия уреждат всички условия на ползване и достъп до уеб платформата, както за посетителите на сайта, така и за регистрираните потребители.

2.    На потребителите и посетителите е осигурена възможност да съхраняват и възпроизвеждат текста на настоящите общи условия.

3.    Посетители на уеб платформата са всички физически и юридически лица, които не са направили регистрация. Постителите имат ограничен достъп до информацията и ресурсите на платформата.

4.    Потребители на уеб платформата са всички физически и юридически лица (работодател или кандидат за работа), които са регистрирани, имат достъп до ресурси и информация, кореспондираща с вида на техния профил.

5.    Не е  задължително да се регистрирате за да посещавате нашия уебсайт.

6.    Ако единствено сте посетител на уебсайта, ние не събираме лична информация за Вас, с изключение на т.нар „бисквитки“, които са описани Политиката за бисквитките.

7.    За да можете да кандидатствате по обяви за работа е необходимо да се регистрирате. Регистрацията е доброволна. За да се регистрирате е необходимо да попълните данните за регистрация, да се запознаете с Общите условия и Уведомлението за поверително третиране, и ако сте съгласни с тях, да ги приемете. В случай, че не сте съгласни с което и да е от условията и не ги приемете, няма да имате възможност да използвате всички функции на платформата. Приемането се извършва чрез отбелязване на съответната кутийка, че сте съгласни и натискане на бутон „Регистрация“. По време на регистрацията имате право да коригирате всяка погрешно въведена информация. По този начин ние сключваме договор чрез електронно изявление. След успешната регистрация ще получите потвърждение на посочения от Вас електронен адрес.

8.    При необходимост, ние имаме право едностранно да изменяме обхвата на услугата и функционалностите на платформата и настоящите общи условия.

9.    Вие ще бъдете уведомени за тези изменения чрез публикуването им на уебсайта. Когато е целесъобразно или се изисква по закон и при наличие на техническа възможност, ще Ви бъде изпратен уведомителен мейл на посочената от Вас електронна поща. В случай, че не възразите в едномесечен срок от публикуването/получаването на изменените условия, те се считат за приети. Ако изрично възразите и не приемете промените, Вашата регистрация ще бъде прекратена.

III. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

1.    Регистрацията е необходима, за да можете да използвате всички функции на платформата.

2.    С попълване на регистрационната форма, Вие декларирате, че сте дееспособно лице и можете да сключвате договори или да участвате в доброволчески кампании.

3.    Забранено е използването на платформата от лица под 16 г.

4.    В процеса на регистрация трябва да изберете дали профилът ви да бъде „отворен“ или „затворен“. „Отвореният“ профил се вижда от всички регистрирани потребители с цялата информация, която сте споделили с него. Резултатите от извършени тестове могат да бъдат скрити и да се виждат само от Вас или да бъдат видими и от други потребители. Ако изберете „затворен“ профил, той ще бъде видим само от Вас и невидим за останалите потребители с изключение на потенциалните работодатели, на които сте дали съгласие за контакт или за чиято обява за работа сте кандидатствали. По подразбиране първоначалната настройка е „затворен“ профил.

Когато се регистрирате като кандидат за работа, Вие ще можете да:

·         поддържате личен профил със Вашата снимка, име, професионална биография, данни за контакт, желано работно време, резултати от тестове за оценка на трудоспособност (по желание);

·         Можете да обновявате, редактирате или изтривате информация от Вашия профил по всяко чрез функциите на платформата;

·         Търсите обяви за работа по зададени от Вас критерии;

·         Кандидатстване по конкретни обяви;

·         Достъп до форума на платформата, в който можете да разглеждате темите и дискусиите, както и да участвате в тях. Форумът е публичен и не е анонимен;

·         Активация на известия по имейл или чрез SMS за нови обяви (по желание).

 

Регистрираните потребители имат пълен достъп до техния собствен профил като могат да обновяват, редактират или изтрият по всяко време информацията в него.

·         Оценка на работоспособност и компетенции

Платформата дава възможност да правите тестове с отворени въпроси или затворени въпроси. При тествоете със затворени въпроси работодателите могат да изберат тези въпроси, които са относими към позицията, за която набират кандидати за работа и да Ви ги изпратят с молба за решаване. Вие виждате резултатите в момента, в който приключите теста.

Разултатите се изчисляват автоматично и се изпращат на съответния работодател. Оценяването се извършва по обективни критерии, въз основа на които се изчислява коефициентът на работоспособност.

При тестовете с отворени въпроси, работодателят получава Вашите отговори и сам извършва оценката. Ако желаете, можете да поискате резултата направо от него (от тестващия потенциален работодател).

Ние не използваме резултатите от Вашите тестове по никакъв начин. По подразбиране, резултатите са достъпни само за Вас и/или работодателя, който Ви е изпратил тест. Ако направите резултатите публични, то това е изцяло на Ваша отговорност.

Повече информация за самите тестове ще намерите в описанието им.

·         Ранг на потребителите

Всеки потребител може да бъде оценен от друг потребител с ранг по негова преценка. Ние не се намесваме по никакъв начин в това оценяване. По изключение, можем да се намесим, включително да изтрием поставеният ранг или оценка, когато установим, че са нарушени правилата за ползване на платформата или са използвани неистински или оскърбителни изявления.

·         SMS и/или email известяване

Можете да получавате известия чрез кратки текстови съобщения на вашия мобилен телефон, когато имате ново съобщение или когато работодател желае да се свърже с Вас, когато има нови обяви, съответстващи на Вашите критерии за търсене.Алтернативно, тези известия могат да бъдат получавани на посочената от Вас електронна поща или да бъдат изцяло деактивирани и да получавате нотификации, само влизайки в профила си в Job-Care.

За регистрацията и използването на платформата е необходимо предоставянето на определен набор от лични данни. Информацията за защита на личните данни е публикувана тук.

IV. БЕЗПЛАТНА УСЛУГА

Регистрацията и използването на платформата от кандидати за работа е напълно безплатно.

V. ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ

1.    Вие носите пълна отговорност за публикуваното от Вас съдържание и законосъобразното използване на платформата. Платформата не е предназначена за обмен на медицинска и друга подобна документация, която съдържа чувствителни данни и изрично се забранява споделянето й чрез нея.

2.    Ние не сме длъжни да извършваме наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при използването на платформата, нито да търсим факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

3.    Вие се задължавате да ползвате платформата добросъвестно и се забранява публикуването или предоставянето на невярна информация, реклами, обидни и оскърбяващи текстове, както и всякакви действия, които противоречат на морала, добрите нрави и закона.

4.    Ние можем да откажем да публикуваме, изтрием или да поискаме да бъде редактирана всяка информация, която противоречи на изискванията на тези общи условия или на  добрите нрави и закона.

5.    Вие сте длъжни да актуализирате периодично съдържанието, публикувано от Вас.

VII. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1.    Съдържанието на уеб платформата е с информативна цел. Отговорността за пуликуваното от всички потребители на платформата съдържание е изцяло тяхна.

2.    Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди (включително, но не само загуби и/или пропуснати ползи), които са в резултат от използването или невъзможността за използване на платформата, или каквото и да било съдържание извлечено от нея.

3.    Ние не сме в състояние да гарантираме, че съдържанието на сайта, както и прикачените и/или изпратени файлове от други потребители, не са заразени с вируси или какъвто и да било друг софтуер, който има зловредни свойства и в тази връзка не носи отговорност за вреди от такъв характер.

4.    Възможно е платформата да води до сайтове на трети лица, над които ние нямаме контрол.

VIII. АВТОРСКО ПРАВО И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Ние сме носител на всички авторски права върху обекти, изображения, бази данни, които са създадени в резултат или за целите, за които е създадена платформата. Потребителите и Посетителите на сайта нямат право да копират, възпроизвеждат или извършват каквито и да било действия, с които биха накърнили нашето авторско право, без нашето предварително писмено съгласие.

IX. СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1.    До момента на кандидатстване по дадена обява, ние сме Администратор на Вашите лични данни. Цялата информация относно обработването им се съдържа в Уведомлението за поверително третиране. От момента на кандидатстване по дадена обява, Администратор на Вашите лични данни е работодателят. В този случай ние ще обработваме личните Ви данни от негово име. Във връзка с Вашите права, относно обработването на личните Ви данни, можете да комуникирате направо с работодателя. При необходимост, можете да се свържете и с нас, на посочените тук телефони и електронна поща.

 

2.    За да осигурим най – добрите условия за използване на платформата, ние използваме подизпълнители и доставчици на услуги като спазваме всички принципи и правила за защита на личните Ви данни.

 

3.    Ние не използваме Вашите лични данни за каквато и да е друга цел, различна от фукнционирането на платформата.

 

4.    Обработването на Вашите лични данни се извършва на територията на Република България.

 

5.    Ние сме предприели подходящи технически и организационни мерки срещу загуба на данните или всякаква форма на незаконно обработване на Вашите лични данни.

 

6.    Цялата информация и комуникация, осъществявана чрез платформата е кодирана и единствено Вие и нейния получател можете да узнаете.

 

 

X. СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ

 

1.    Ние поддържаме история и на изпратените от Вас кандидатури, както във Вашия профил, така и в профила на работодателя. Кандидатурите са налични до изтриването им от съответния потребител или най-късно до 6 месеца от изтичането срока на обявата. По силата на специален закон ние сме длъжни да съхраняваме информацията за  времето и източника на изявлението (без съдържанието), една година.

 

2.    При изтриване на потребителския акаунт се изтрива и цялата съдържаща се в него информация за изпратните кандидатури, с изключение на лог файловете и информацията за  времето и източника на изявленията, които се съхраняват една година. Информацията за потребителския акаунт, се съхранява 5 години, във връзка с евентуален правен спор.

 

3.    Отговорност за изтриването на информацията, съдържаща лични данни на кандидати, след приключване на кампанията за набиране на персонал за конкретната позиция, е на Работодателя, при спазване на изискванията на ОРЗД и на Закона за защита на личните данни.

 

4.    В случай, че желаете Вашата кандидатура да бъде съхранявана за по-дълъг срок или да бъде включена в база данни с кандидати за работа за бъдещи кампании по набиране на персонал на работодателя, Работодателят е длъжен да получи Вашето изрично, свободно и информирано съгласие. Администраторът на платформата не носи отговорност за законосъобразното обработване в случай, че Работодателят съхранява данните на кадидати без валидно правно основание.

 

XI. РЕКЛАМНИ СЪОБЩЕНИЯ И БАНЕРИ

Платформата може да съдържа рекламни и/или информационни съобщения и банери, които биха могли да съдържат връзка към сайтове на трети страни.

 

XII. ДЕЙСТВИЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА

1.    Настоящите общи условия действат до прекратяване на регистрацията Ви

2.    Регистрацията се прекратява едностранно без уведомление от съответната страна чрез:

·         Изтриване на потребителския профил

·         Отказ или неприемане на общите условия и/или Уведомлението за поверително третиране на лични данни.

3.    Регистрацията може да бъде прекратена и едностранно без предизвестие от нас при нарушаване на което и да е от Вашите задължения по тези общи условия или приложимото законодателство.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1.    За неуредените въпроси се прилага действащото бълагрско и приложимото за конкретния случай европейско законодателство.

2.    Всички спорове възникнали във връзка с използването на уеб платформата се уреждат по взаимно съгласие, а когато това се окаже не възможно по съдебен ред пред компетентния български съд по правилата на подсъдността, предвидени в Гражданския процесуален кодекс.

3.    Нищожността на отделни части на тези Общи условия не влече неговата цялостна нищожност, когато те са заместени по право от повелителни норми на закона или когато може да се предположи, че те договорът би бил сключен и без недействителните му части.

Дата на последна актуализация: 26.11.2018г.

Общи условия за профил на работодател

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ ПЛАТФОРМА ЗА ВИРТУАЛЕН ПАЗАР НА ТРУДА ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТИЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

 

Уеб платформата, достъпна на www.job-care.bg и мобилната версия (общо наричани по-долу „платформата“) е собственост и се поддържа от  „БИТСП - ПРОЕКТНИ КОНСУЛТАНТИ“ ООД, регистритано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията с ЕИК 201594419, със седалище и адрес на управление в гр. София 1113, район Изгрев, ж.к. Изток, Цариградско шосе, бл. 22, вх. 3, ет. 2, ап. 31, тел.: 02/ 971 25 58, факс: 02/ 870 96 61, Електронна поща: office@bilsp-pc.org, представлявано от Йордан Димитров Димитров.

 

„БИТСП - ПРОЕКТНИ КОНСУЛТАНТИ“ ООД е бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ДБФП № BG05M9OP001-4.001-0149-C01 „Транснационално сътрудничество за подкрепена заетост и виртуален пазар на труда за хора с увреждане”, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

„БИТСП - ПРОЕКТНИ КОНСУЛТАНТИ“ ООД е регистрирано по ЗДДС с ДДС BG201594419

 

Администраторът на приложението си запазва правото да предостави, по законоустановения ред, право на ползване, изцяло или частично, върху уеб платформата на сдружение Балкански институт по труда и социалната политика (БИТСП), което е юридическо лице с нестопанска цел, вписано в регистър БУЛСТАТ с номер 130611906, което е партньор по проекта.

 

 I. ЦЕЛ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УЕБ ПЛАТФОРМАТА

1.    Платформата представлява информационен и комуникационен канал за улесняване на връзката между работодателите и кандидатите за работа в определени географски райони. Целта на платформата и услугите предоставяни чрез нея е да се осигури възможност на работодателите да набират кандидати за работа, включително такива, които са в неравностойно положение, да се осигури диалог и обмен на информация между работодателите и кандидатите, които съответстват на техните нужди, чрез споделяне на собствено съдържание.

2.    Платформата, приоритетно е насочена към подпомагане на трудовата заетост или участието в доброволчески кампании на лица в по-голям риск от неактивност в обществото и пазара на труда. Такива са хора с намалена работоспособност, възрастни над 55 години, включително пенсионери, лица с по-ниско от средно образование, хора ангажирани с грижи за трети лица, дългосрочно неактивни или безработни и други.

3.    Освен описаните целеви групи, платформата е отворена за всички лица търсещи платена или желаещи да се включат в доброволчески кампании в обществото и пазара на труда.

4.    Платформата и/или администраторът й не извършват посреднически услуги при наемане на работа. Използването на платформата не гарантира наемането на кандидат за работа или неговото предварително съгласие да бъде нает. Всички условия по възникването на бъдещото трудово или гражданско правоотношение са обект на самостоятелни договорни отношения между работодателя и кандидата за работа при спазване на приложимото законодателство, по които администраторът на уеб платформата не е страна.

5.    Платформата не предоставя коучинг (обучение) на работодателите, както и съвети за приспособяване на работни процеси и/или работно място за служител с увреждане, но може да публикува рекламни и/или информационни материали и/или връзки към такива услуги, осъществявани включително от „БИТСП – проектни консултанти“ ООД или свързани с него лица и партньори.

 

II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ ПЛАТФОРМАТА

1.    Тези общи условия са предназначени да регламентират всички условия на ползване и достъп до уеб платформата, включително мобилната й версия и форума, достъпни на www.job-care.bg  Условията са приложими, както за посетителите на сайта, така и за регистрираните потребители.

2.    Уеб платформата, включително мобилната й версия и форума са модулна уеб базирана система, изградена на базата на стандартна трислойна архитектура за уеб приложения, състояща се от база данни, приложен слой и потребителски интерфейс, наричани общо „платформата“. Уеб порталът е основен компонент на платформата. Той съдържа два основни вида потребители – предлагащи труда си (търсещи работа) и търсещи труд (работодатели).

3.    Не е  задължително да се регистрирате, за да посещавате този уебсайт.

4.    Посетители на уеб платформата са всички физически и юридически лица, които не са си направили регистрация в нея. Посетителите имат ограничен достъп до информацията и ресурсите на платформата.

5.    Потребители на уеб платформата са всички физически и юридически лица (работодател или кандидат за работа), които са регистрирани в нея Потребителите имат достъп до ресурси и информация, кореспондираща с вида на техния профил.

6.    На потребителите и на посетителите е осигурена възможност да съхраняват и възпроизвеждат текста на настоящите общи условия.

7.    Ако единствено сте посетител на уебсайта, ние не сключваме договор за предоставяне на информационна услуга с Вас и не събираме  Ваша лична информация, с изключение на т.нар „бисквитки“, които са описани в Политиката за Бисквитките. С достъпването на уебплатформата вие се задължавате да спазвате всички правила и ограничения, които са предвидени в тези общи условия.

8.    В случай, че сте потребител – работодател и решите да използвате платформата с цел набиране на персонал е необходимо да попълните регистрационната форма, като по време на регистрацията имате право да коригирате всяка погрешно въведена информация. Също така е необходимо да се запознаете с настоящите Общи условия и Уведомлението за поверително третиране на лични данни и да ги приемете чрез отбелязване на съответната кутийка, че сте съгласни и натискане на бутон „Регистрация“. По този начин ние сключваме договор чрез електронно изявление по смисъла на чл. 2 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. След успешната регистрация ще получите потвърждение на посочения от Вас електронен адрес за получаването на изявлението за сключване на договора. Регистрацията е доброволна.

9.    Настоящите общи условия предсталвяват договор и имат правнообвързващо действие за регистрирания потребител и собственика (администратора) на уеб платформата във връзка с ползването й, както и всички свързани с нея дейности или услуги.

10. При необходимост, Собственикът (Администраторът) на приложението има право едностранно да изменя обхвата на услугата и функционалностите на платформата.

11. Ние си запазваме правото да изменяме настоящите общи условия при промяна на функционалности на платформата, наличие на законови или договорни задължения, които се прилагат спрямо нас, които се свеждат до знанието на потребителя чрез публикуването им на уебсайта, или при наличие на техническа възможност, чрез изпращане на уведомление на посочената от Вас електронна поща. В случай, че не възразите в едномесечен срок от публикуването/получаването на изменените условия, те се считат за приети. Ако изрично възразите и не приемете промените, Вашата регистрация ще бъде прекратена.

12. Когато е целесъобразно или се изисква по закон, промяна, касаеща цените и съдържанието на пакетите за регистрираните потребители с платен достъп, ще бъде свеждана до знанието на засегнатите потребители за изрично приемане. В случай, че промяната касаеща размера на услугата не бъде приета в указания срок, достъпът се свежда до пакет „безплатен“ с ограничени фукнционалности. Пълният достъп може да бъде възстановен при извършване на плащане за съответния вид пакет.

 

III. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

1.    Регистрацията е необходима, за да можете да използвате пълните фукнционалности на платформата. Информацията, която се предоставя в полетата за регистрация, е необходима за сключването и изпълнението на този договор.

2.    Регистрацията е обвързана със създаване на потребителски профил, който съдържа лични данни, които са необходими за предоставянето на услугата и ползването на платформата. Информацията за защита на личните данни е публикувана тук.

3.    С попълване на регистрационната форма, Вие декларирате, че сте дееспособно лице и имате представителна власт да правите изявления и да встъпвате в правни отношения лично или от името на потребителя.

4.    При множество работотодатели, регистрирани с един профил, Администраторът на приложението си запазва правото да ограничава техния брой.

5.    Регистрираните потребители имат пълен достъп до техния собствен профил като могат да обновяват, редактират или изтрият по всяко време информацията в него.

5.нтивацияобразно или се изисква по закон и олзване на уеб платформатат на регистрираните работодатели с един профил.

6.    Съществува възможност за активация на известия по имейл или чрез SMS когато потребител, търсещ работа, отговарящ на предлаганата от Вас позиция или предлагана длъжност в даден регион бъде обявена в платформата. Алтернативно, тези известия могат да бъдат получавани на посочената от Вас електронна поща или да бъдат изцяло деактивирани и да получавате нотификации, само влизайки в профила си в Job-Care.

7.    В зависимост от това дали използвате платен абонамент или сте регистриран потребител без абонамент за Вас са достъпни следните фукнционалности:

7.1 Регистриран потребител – работодател с безплатен достъп – разглеждане на уебсайта и визуализация на общия брой регистрирани потребители по населени места. При този вид профил няма да можете да виждате потребителските профили на кандидатите за работа, няма да имате възможност да се свързвате с тях, няма да имате пълен достъп до форума.

 

Повече информация можете да намерите на https://www.job-care.bg/premium/packages

 

7.2.  Регистриран потребител - работодател - фунционалностите на платформата, които съгласно избрания пакет, включват:

 

·         Публикуване на обяви за работа

Предоставяне на възможност за публикуване на обяви за работа или кампании за доброволчество. Броят обяви, който можете да публикувате зависи от избрания пакет. Повече информация можете да намерите на https://www.job-care.bg/premium/packages

 

·         Търсене на кандидати

o   Възможност за търсене на кандидати за работа в определени сфери на дейност и в определени региони на България;

o   Визуализация на потребителските профили на кандидатите за работа с цялата предоставена от тях информация (име, снимка, CV/автобиография, образование, професионален опит, местоположение, предпочитана форма за контакт) и възможност да комуникирате с тях през платформата.

o   Възможност за сваляне на прикачени от кандидатите за работа Автобиографии и/или мотивационни писма.

Обемът на тази функция зависи от избрания абонаментен пакет.

 

·         Форум

Достъп до форума на платформата, в който можете да разглеждате темите и дискусиите, както и да участвате в тях.

Достъп до всички информационни материали, които са публикувани във форума.

Дискусии и информационни материали по специфични въпроси, касаещи назначаването на хора в неравностойно положение.

 

·         Тестове за оценка на работоспособност и компетенции

На Регистрираните потребители с пълен достъп е предоставена възможност да използват две категории тестове – с отворени въпроси или затворени въпроси. При тествоете със затворени въпроси работодателите могат да изберат тези въпроси, които са относими към позицията, за която набират кандидати в неравностойно положение. Резултатите се изчисляват автоматично и се изпращат на съответния работодател. Оценяването се извършва по обективни критерии, въз основа на които се изчислява коефициентът на работоспособност.

При тестовете с отворени въпроси, работодателят получава отговорите от съответния кандидат и сам извършва оценката по методология и критерии, определени от него.

Повече информация за самите тестове ще намерите в описанието им.

Обемът на тази функция зависи от избрания абонаментен пакет.

 

·         Ранг на потребителите

Всеки потребителски профил може да бъде оценен от друг с ранг. Това оценяване се извършва въз основа на личната преценка на оценяващия потребител по субективни критерии. Администраторът на платформата не осъществява контрол над този вид оценяване. По изключение, Администраторът си запазва правото на упражни модераторски контрол, включително да изтрие поставеният ранг или оценка, при установено нарушение на правилата за ползване на платформата или противоречащо на морала и добрите нрави.

 

IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

За ползването на преференциални услуги от работодатели, достъпни чрез платформата се активира и заплаща абонамент. В срок до 72 часа от получаването на плащането по сметка на БИТСП – проектни консултанти“ ООД, ще получите електронно съобщение с линк за активация на избрания пакет.

Повече информация за различните пакети можете да намерите на https://www.job-care.bg/premium/packages.

Администраторът на приложението си запазва правото да променя съдържанието и цените на отделните пакети.

 

V. ПЛАЩАНЕ

Всички плащания към Администратора на платформата се извършват само по банков път чрез банков превод по следната сметка в полза на:

Титуляр: БИТСП – проектни консултанти“ ООД

„Юробанк и Еф Джи България” АД

IBAN: BG11BPBI79401067882201

BIC: BPBIBGSF

Основание: ...

Онлайн плащания не се извършват посредством платформата.

 

VI. ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ

1.    Регистрираният потребител – работодател носи пълна отговорност за публикуваното от него съдържание и законосъобразното използване на ресурсите на платформата. Платформата не е предназначена за обмен на медицинска и друга подобна документация, която съдържа чувствителни данни и изрично се забранява изискването й или нейното споделяне й чрез нея.

2.    Администраторът на платформата не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на информационното общество, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

3.    Регистрираният потребител – работодател се задължава да публикува само обяви за реални позиции и информация за реалните условия на труд. Когато в обявата се посочва населено място, то трябва да съответства на работното място за съответната позиция.

4.    Регистрираният потребител – работодател няма право да публикува в текста на обявата рекламни съобщения, изисквания към кандидатите за закупуване на каквито и да било стоки, услуги, обучения, сертификации. Забранени са всякакви форми на злоупотреба с доверието на кандидатите за работа, които противоречат на закона и на целите, за които е създадена уеб платформата.

5.    Текстовете на обявите, както и цялата комуникация с кандидатите за работа или администраторите на платформата, не трябва да имат дискриминационен характер, незачитащ правата и законните интереси на лицата, уронващ честта и достойнството им, както и всякакви други форми, които биха могли да оскърбят лицата.

6.    Администраторът на платформата си запазва правото да откаже да публикува, изтрие или да поиска да бъде редактирана всяка информация, която противоречи на изискванията на тези общи условия и добрите нрави.

7.    Регистрираният потребител – работодател изрично декларира и гарантира, че има право да използва всяко съдържание, което публикува на сайта. В случай, че посредством негова публикация, бъдат причинени каквито и да било вреди на Администратора на платформата или на трети лица, в това число и на кандидатите за работа, потребителят носи пълна отговорност за увреждането и/или административнонаказална отговорност.

8.    Регистрираните потребители са длъжни да актуализират периодично съдържанието, публикувано от тях. Валидността на обявите за работа е ограничена със срок от четири седмици. След изтичане на срока обявата се архивира и може да бъде удължена в случай, абонаментния пакет на съответния потребител поддържа тази функция. Ако обявата не бъде подновена, тя става „невидима“ за други потребители, но остава в архива на работодателя в срок до 6 месеца от изтичането й.

 

VII. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1.    Съдържанието на уеб платформата е с информативна цел. Отговорността за пуликуваното от всички потребители на платформата съдържание е изцяло тяхна. Администраторът на платформата не е в състояние напълно да гарантира достоверността и точността на данните и информацията, предоставена от други потребители, както и факти относно неравностойното положение на съответния потребител. Администраторът не носи отговорност относно качеството, точността, пълнотата, годността на публикуваната информация от страна на потребители.

2.    Администраторът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, възникнали поради невъзможност на предоставяне на услугите или при недостъпност на уеб платформата, в резултат на обстоятелства извън неговия контрол.

3.    Администраторът не носи отговорност за каквито и да било вреди (включително, но не само загуби и/или пропуснати ползи, пропуснати бизнес възможности или проекти или загуба на печалби или данъчни облекчения), които са в резултат от използването или невъзможността за използване платформата, или каквото и да било съдържание извлечено от нея.

4.    Администраторът на платформата не е в състояние да гарантира, че съдържанието на сайта, както и прикачените файлове от други потребители, не са заразени с вируси или какъвто и да било друг софтуер, който има зловредни свойства и в тази връзка не носи отговорност за вреди от такъв характер.

5.    Възможно е определени връзки от сайта да водят до ресурси, намиращи се на сървъри или облачни структури на трети страни, над които Администратирът няма контрол и не носи отговорност за съдържанието им.

6.    Когато платформата съдържа рекламни материали и други материали, предоставени ни от трети страни, последните носят отговорност за законосъобразността на изпратените за публикуване материали.

 

VIII. АВТОРСКО ПРАВО И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички графични изображения и елементи на уеб платформата, базата данни и други обекти на авторското право, са изключителна собственост на Администратора на платформата. Потребителите и Посетителите на сайта нямат право да копират, възпроизвеждат или извършват каквито и да било действия, с които биха накърнили авторското право на Администратора, без неговото предварителното писмено съгласие.

 

IX. СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1.    По отношение на данните на регистрирания потребител - работодател, съдържащи се в неговия профил в платформатаБИТСП - ПРОЕКТНИ КОНСУЛТАНТИ“ ООД, същия има качеството Администратор на лични данни по смисъла на смисъла на чл. 4, пар. 7 от Общия регламент относно защита на данните (ОРЗД). Необходимата информация за обработването на личните данни се съдържа в Уведомлението за поверително третиране на лични данни.

2.    По отношение личните данни на регистрирани кандидати за работа, които работодателят получава посредством платформата, БИТСП - ПРОЕКТНИ КОНСУЛТАНТИ“ ООД, същият има качеството Обработващ лични данни смисъла на чл. 4, пар. 8 от ОРЗД, а работодателят е Администратор.

3.    В изпълнение на изискванията на чл. 28 от ОРЗД, страните регламентират своите права и задължения, относно обработването на лични данни, в настоящия раздел.

4.    Целта на обработване на лични данни е да се осигури възможност на работодателите да набират кандидати за работа, а на последните да участват пълноценно в пазара на труда.

5.    Субекти на данни са регистрираните потребители - кандидати за работа, които са изпратили кандидатури чрез уеб платформата по публикувани от Работодателя обяви.

6.    Данните, които се обработват, са съдържащите се в прикачените файлове и потребителския профил на кандидата.

7.    Срокът на обработване е докато съществува съответния потребителски профил или релевантна информация, или до 6 месеца от изтичането на срока на обявата, което обстоятелство настъпи първо. Информацията за времето и източника на предаваните електронни изявления се съхраняват за срок от една година.

8.    БИТСП - ПРОЕКТНИ КОНСУЛТАНТИ“ ООД се задължава да обработва лични данни от името на Работодателя - Администратор в съответствие с настоящите условия. Обработването ще се извършва изключително за всички цели,  които произтичат от използването на уеб платформата.

9.    Обработването на лични данни се извършва само по документирано нареждане на Работодателя - Администратор. За документирано нареждане се счита създаването на потребителски профил и използването на фукнционалностите на уеб платформата.

10. За изпълнението на основните задължения по предоставянето на информационната услуга, Администраторът на платформата използва подизпълнители и доставчици на услуги, при спазване на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

11. БИТСП - ПРОЕКТНИ КОНСУЛТАНТИ“ ООД няма право да използва личните данни на кандидатите за работа за каквато и да е друга цел, различна от целите на предоставянето на информационната услуга по осигуряване на информационен канал за набиране на персонал или изпълнението на законови задължения, които се прилагат спрямо него. Обработващият се задължава да уведомява Администратора за всяка друга цел на обработване, която не е предвидена в тези Условия.

12. Всички лични данни, обработвани от името на Работодателя - Администратор, остават под контрола  на Администратора и/или собственост на съответните субекти на данните.

13. БИТСП - ПРОЕКТНИ КОНСУЛТАНТИ“ ООД не взема едностранни решения относно обработването на личните данни за други цели, включително решения относно предоставянето им на трети страни и продължителността на съхранение на данните, освен в случаите на наличие на законово задължение, което се прилага спрямо него.

14. Обработването на лични данни се извършва на територията на ЕС.

15. Работодателят - Администратор се задължава да обработва личните данни на кандидатите за работа само при наличие на валидно правно основание за това, Работодателят – Администратор носи отговорност за определянето на правното основание за обработване на личните данни на кандидатите за работа.

16. Работодателят - Администратор носи пълна отговорност за спазването на изискванията на ОРЗД и на тези Условия от своя персонал и от всички други лица, на които предоставя лични данни относно кандидатите.

17. Работодателят - Администратор е длъжен да оказва съдействие на БИТСП - ПРОЕКТНИ КОНСУЛТАНТИ“ ООД, когато последният трябва да докаже съответствие с изискванията на Регламента по отношение на обработването на лични данни, предмет на настоящото споразумение.

18. В случай на нарушаване на поверителността и/или изтичане на данни, БИТСП - ПРОЕКТНИ КОНСУЛТАНТИ“ ООД трябва да уведоми Работодателят - Администратор в срок от 24 часа от узнаването. Преценката дали да информира или не субектите на данни и/или съответния регулаторен орган/и остава на Работодателя - Администратор.

19. Когато е необходимо, БИТСП - ПРОЕКТНИ КОНСУЛТАНТИ“ ООД сътрудничи при уведомяване на съответните органи и/или субектите на данни. Работодателят - Администраторът е отговорен за всички законови задължения по отношение на докладването пред КЗЛД или друг компетентен надзорен орган.

20. Уведомлението за настъпил инцидент включва най - малко :

·          Описание на инцидента;

·          Причина за настъпването на инцидента (ако е известна);

·          Посочване на лице за контакт, от което може да се получи повече информация;

·          Настъпилите или евентуални последици;

·          Описание на предприетите или предложените мерки за справяне с нарушението, включително по целесъобразност, за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

21. БИТСП - ПРОЕКТНИ КОНСУЛТАНТИ“ ООД е предприело подходящи технически и организационни мерки срещу загуба на данните или всякаква форма на незаконно обработване (като неоторизирано разкриване, повреждане, промяна и др.) във връзка с осъществяването на обработването на лични данни, съгласно настоящото споразумение. Мерките за сигурност са на разумно ниво, като се вземат предвид състоянието на техниката, чувствителността на личните данни и разходите, свързани с тях.

22. Уеб платформата осигурява криптографска защита на информацията и комуникацията осъществяваща се чрез нея.

23. Когато даден субект на данни подаде искане до БИТСП - ПРОЕКТНИ КОНСУЛТАНТИ“ ООД за упражняване на правата му дадени от Регламента, Обработващият препраща искането до Работодателя - Администратора за разглеждане. БИТСП - ПРОЕКТНИ КОНСУЛТАНТИ“ ООД може да уведоми субекта на данните.

24. Всички искания от кандидати за работа за упражняване на правата им по ОРЗД могат да бъдат отправени и директно към Работодателя, без да се използват ресурсите на платформата.

25. Това Споразумение за обработване на данни действа между страните докато Работодателят - Администратор поддържа своя акаунт в платформата и не може да бъде прекратено самостоятелно.

 

X. СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ

 

1.    С настоящите условия потребителят възлага, а администраторът на платформата приема да поддържа история и съхранява изпратени от каднидати за работа кандидатури в потребителския профил, до изтриването им от съответния потребител или най-късно до 6 месеца от изтичането срока на обявата, с изключение на  информацията за  времето и източника на предаваните електронни изявления, която се съхранява една година.

2.    При изтриване на потребителския акаунт се изтрива и цялата съдържаща се в него информация за получените кандидатури, с изключение на лог файловете и информацията за  времето и източника на предаваните електронни изявления, които се съхраняват за срок от една година.  

3.    Отговорност за изтриването на информацията, съдържаща лични данни на кандидати, след приключване на кампанията за набиране на персонал за конкретната позиция, е на Работодателя, при спазване на изискванията на ОРЗД и на Закона за защита на личните данни.

4.    В случай, че е налице бизнес необходимост или изрично желание на кандидата неговата кандидатура да бъде съхранявана за по-дълъг срок или да бъде включена в база данни с кандидати за работа за бъдещи кампании по набиране на персонал, Работодателят е длъжен да получи изричното, свободно изразено, конкретно информирано и недвусмислено съгласие на кандидата и надлежно да информира Администратора на платформата за неговото получаване. Администраторът на платформата не носи отговорност за законосъобразното обработване в случай, че Работодателят съхранява данните на кадидати без валидно правно основание.

 

XI. РЕКЛАМНИ СЪОБЩЕНИЯ И БАНЕРИ

Платформата може да съдържа рекламни съобщения и банери, които биха могли да съдържат връзка към сайтове на трети страни – рекламодатели и/или партньори, с които Администраторът на платформата има сключен договор.

 

XII. ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА

1.    Настоящите Общи условия действат до прекратяване на регистрацията на съответия потребител.

2.    Регистрацията се прекратява едностранно без уведомление от съответната страна чрез:

·         изтриване на потребителския профил

·         Отказ или неприемане на общите условия и/или Уведомлението за поверително третиране на лични данни.

3.    Регистрацията може да бъде прекратена и едностранно без предизвестие от Администратора на платформата при нарушаване на което и да е от задълженията на потребителя в настоящите Общи условия или приложимото законодателство.

4.    В случай, на забава на плащането на съответния абонамент, продължила повече от 3 (три) дни, достъпът до свежда до пакет „безплатен“ с ограничени фукнционалности. Пълният достъп може да бъде възстановен при извършване на плащане за съответния вид пакет.

 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1.    За неуредените въпроси се прилага действащото бълагрско и приложимото за конкретния случай европейско законодателство.

2.    Всички спорове възникнали във връзка с използването на уеб платформата се уреждат по взаимно съгласие, а когато това се окаже не възможно по съдебен ред пред компетентния български съд по правилата на подсъдността, предвидени в Гражданския процесуален кодекс.

3.    Нищожността на отделни части на тези Общи условия не влече неговата цялостна нищожност, когато те са заместени по право от повелителни норми на закона или когато може да се предположи, че те договорът би бил сключен и без недействителните му части.

 

Дата на последна актуализация: ....

Политика за лични данни


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА JOB-CARE.BG


В СИЛА ОТ 26.11.2018 г.


Дата на последна актуализация: 10.01.2019 г.


 Целта на това Уведомление за поверително третиране на личните данни на потребителите и посетителите на job-care.bg, е да осигури прозрачност относно обработването на лични данни, сроковете на съхранение, както и за правата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни и начините за упражняването им.


 


Кои сме ние?


Уеб платформата е собственост и се поддържа от  „БИТСП - ПРОЕКТНИ КОНСУЛТАНТИ“ ООД. Дружеството е българско дружество и се занимава с консултантска, научноизследователска, информационно-аналитична, методическа дейност в областта на труда, образованието, социалната политика, общественото здраве и други.


„БИТСП - ПРОЕКТНИ КОНСУЛТАНТИ“ ООД е регистрирано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 201594419, със седалище и адрес на управление в гр. София 1113, район Изгрев, ж.к. Изток, Цариградско шосе, бл. 22, вх. 3, ет. 2, ап. 31


тел.: 02/ 971 25 58, факс: 02/ 870 96 61


Електронна поща: office@bilsp-pc.bg


и се представлява от Йордан Димитров Димитров


Администраторът на приложението си запазва правото да предостави, по законоустановения ред, изцяло или частично, право на ползване върху уеб платформата на сдружение Балкански институт по труда и социалната политика (БИТСП), което е юридическо лице с нестопанска цел, вписано в регистър БУЛСТАТ с номер 130611906 и е партньор по проекта.


Как можете да се свържете с нас относно въпроси, които са свързани с обработването на личните Ви данни?


През работни дни, от 9:00 до 18:00 часа,  на адреса на дружеството гр. София 1113, район р-н Изгрев, ж.к. Изток, Цариградско шосе, бл. 22, вх. А, приземен етаж


тел.: 02/ 971 25 58,


Електронна поща:  office@bilsp-pc.bg  


За да бъде възможно фукнционирането на платформата и да създаде реална възможност за връзка между работодатели и кандидати за работа, „БИТСП - ПРОЕКТНИ КОНСУЛТАНТИ“ ООД има ролята на администратор на лични данни. В изпълнение на задължението ни да обработваме Вашите лични данни по законосъобразен, прозрачен и добросъвестен начин, Ви информираме за следното:


Какви лични данни обработваме?


За създаването на регистриран потребител, отговори на Вашите запитвания, и администрирането на платформата, ние можем да обработваме лични данни, включващи Вашето име, снимка, биографична информация, образование, професионален опит, местоположение, данни за контакт – телефон, адрес за кореспонденция, електронна поща.


За уреждане на финансовите отношения с работодатели, ползващи платена услуга, ние можем да обработваме финансова информация, включваща информация за банкова сметка и друга банкова или платежна информация.


Ние можем да събираме данни за съдържанието на електронна поща, писма, жалби, молби, оплаквания.


Чувствителни лични данни


За да използвате платформата не е необходимо предоставянето на чувствителни данни за вашито здравословно състояние, етнически произход, политически възгледи, членство в синдикални организации и др.


Тъй като платформата е предназначена за хора в неравностойно положение, регистрацията Ви би могла по косвен път да доведе до извод за вашето здравословно състояние пред други регистрирани потребители или трети лица, по отношение на Вашия публичен профил.


Платформата не е предназначена за обмен на медицинска и друга подобна документация, която съдържа чувствителни данни и изрично се забранява споделянето й чрез нея.


Защо е необходимо обработването на личните Ви данни?


За да се регистрирате в платформата като търсещ работа или работодател е необходимо да приемете Общите условия за ползването ѝ. Тeзи условия представляват договор. За да може да бъде сключен и изпълнен, ние имаме нужда от определен набор от лични данни, които зависят от вида на потребителския профил. Поради тази причина е необходимо да обработваме личните Ви данни. Това обхваща и момента, в които вие предприемате стъпки за приемането на общите условия и натискането на бутона „Регистрирация“.


За какви цели обработваме личните Ви данни?


Личните Ви данни се обработват за:


 • Функционирането на платформата, използването на услугите на платформата и осигуряване на връзката между работодател и кандидат за работа;

 • Получаване на известия и информация, ако сте заявили такива;

 • За целите на счетоводното отчитане, при платен абонамент от работодател, данъчното облагане, и другото приложимо законодателство;


За обработването на Вашите лични данни за цели, различни от посочените, ще Ви бъде поискано изрично съгласие, в случай, че няма друго основание за законосъобразното им обработване.


Предаваме ли Вашите данни на трети лица?


„БИТСП - ПРОЕКТНИ КОНСУЛТАНТИ“ ООД може да предаде лични данни, които се отнасят до Вас на трети лица в следните случаи:


 • При наличие на законово задължение или искане на държавен орган.

 • При извършване на одит;

 • За обслужване на плащанията по абонаменти с работодатели;

 • При наличие на правен спор;

 • За дейностите, за чието изпълнение използваме доставчик на услуга, например при SMS известяване;

 • наши партньори и доставчици на услуги за целите на изпълнение на договор, вкл. с оглед подобряване и оптимизиране на уеб платформата, съвместни инициативи, съорганизатори на събития и други дейности;


 Предаваме ли Вашите данни в страни извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство?


„БИТСП - ПРОЕКТНИ КОНСУЛТАНТИ“ ООД не предава Вашите лични данни на трети страни или международни организации извън ЕС.


За какъв срок обработваме Вашите лични данни?


Личните Ви данни, съдържащи се в потребителския Ви профил, които имат отношение към предоставянето на услугата, се обработват докато той съществува и до 5 години след това. При наличие на правен спор или условия за възникването му, свързан с ползването на платформата, се обработват до изтичане на предвидените в закона срокове за предявяване на иск. Целта е защита на нашите общи права и законни интереси при възникване на евентуален правен спор. След изтичането на този срок, цялата информация свързана с Вас и Вашия профил се изтрива необратимо.


Търговската и счетоводна информация се съхранява за срок от 10 години в изпълнение на специалните изисквания на закона.


Друга информация, свързана с функционирането и поддържането на платформата, която може да съдържа и лични данни се съхранява за срок, не по-дълъг от необходимия, за целите, за които са били събрани и се обработват.


Извършваме ли автоматизирано взимане на решения и профилиране?


Платформата съдържа функционална възможност за извършване на автоматизирани оценки на работоспособността на кандидатите за работа. Те се извършват въз основа на отговорите, получени при попълването на специален въпросник със затворени въпроси. Повече информация относно тази функционалност ще намерите в описанието на самите тестове.


Какви права имате във връзка с обработването на личните Ви данни?


 • Право на достъп

  Имате право да поискате информация дали обработваме лични данни свързани с Вас.

   

 • Право на коригиране

  Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, в случай, че е настъпила промяна в тях или е установено, че са непълни или неточни. Това право може да бъде упражнение и чрез опцията за редакция на потребителския профил.

   

 • Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

  Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато не са необходими повече за целите, за които се обработват, ако е отпаднало основанието за обработване на личните Ви данни и няма друго законово основание; ако личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение.

   

  След преценка на всички обстоятелства по това искане, ние можем да откажем изтриването на личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за спазването на наше задължение по закон, задача от обществен интерес или при упражняването и защитата на правни претенции.

   

  Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.

   

 • Право на ограничаване на обработването

  Имате право да поискате ограничаване на обработването докато разглеждаме Ваше искане, с което оспорвате точността на личните Ви данни. Можете да изискате ограничаване на обработването, когато не искате личните Ви данни да бъдат изтрити във връзка с упражняването или защитата на правни претенции.

   

  Ограничаването на обработването може да се приложи и при възражение от Ваша страна против автоматизирано вземане на решения спрямо Вас или профилиране.

   

 • Право на преносимост

  Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор в следните случаи:

  • Обработването с основано на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин.


При упражняване на това право прехвърлянето може да бъде извършено от нас към друг администратор, само когато това е технически осъществимо.


Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.


Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите на други лица.


 • Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения спрямо Вас.


Когато се взимат решения спрямо Вас, единствено на основание автоматизирано обработване на личните Ви данни, включително и при профилиране, имате право да възразите.


Това право не може да бъде приложено, когато автоматизираното обработване е необходимо за сключването или изпълнението на договор между нас.


Използваме ли бисквитки за нашия уебсайт?


За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. Повечето големи уебсайтове също използват този метод.


Какво представляват бисквитките?


Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.


По какъв начин използваме бисквитките?


Бисквитки се използват за следните цели:


Вид

Описание

Сесия и управление на навигацията

Тези бисквитки са технически необходими за вход, управление на навигацията и ползването на Сайта. Сайтът не може да функционира надеждно и нормално без тях.

SessionIsPersistent

Указание, че сесията няма да се прекрати след затваряне на браузер таба.

ProfileUpdateMessage

Изтрива се на всеки 15 дни. служи за съобщението приканващо те да си ъпдейтнеш профила.

За приети бисквитки

Създава се когато кликнеш ОК на съобщението за приемане отказване на използването на бисквитки

Аналитични Бисквитки (_ga, _gid, _gat_gtag_UA_125810385_1  )

Тези бисквитки ни позволяват да броим посещения и източници на трафик, така че ние можем да анализираме и да подобрим работата на нашия сайт. Те ни помагат да се знае кои страници са най-популярните и кои са най-малко популярни и да видим как посетителите се движат около обекта.

 

Цялата информация, която тези бисквитки събират е обобщена и следователно анонимна. Ако не се позволи на тези бисквитки да фунцкионират ние няма да знаем кога сте посетили сайта ни, и няма да бъдем в състояние да наблюдаваме работата му.

Информация за поверителността относно този вид бисквитки можете да намерите на https://support.google.com/analytics/answer/6004245


 


Как да контролирате бисквитките?


Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте aboutcookies.org.  Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.


Лесно можете да приемете или откажете бисквитките на този сайт, като щракнете върху една от следните връзки: Приемам бисквитките / Отказвам бисквитките.


Повече информация за "Бисквитките", които използваме и начинът, по който може да ги управялвате, може да намерите на страницата с нашата  ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ.


Какво ниво на сигурност осигуряваме за Вашите лични данни?


„БИТСП - ПРОЕКТНИ КОНСУЛТАНТИ“ ООД като администратор на приложението е въвело подходящи технически и организационни мерки, гарантиращи сигурността на данните, които се обработват във връзка с използването на платформата.


Данните се обработват в облачна среда, която гарантира високо ниво на сигурност съгласно международния стандарт ISO 27001 за защита на данните.


Уеб платформата използва криптирана връзка по SSL/TLS.


Как мога да упражня моите права?


Можете да подадете искане, за което и да е от изброените по-горе права, по електронен път на office@bilsp-pc.bg  или по пощата на адреса на дружеството.


Право на жалба


Ако след разглеждане на Вашето искане или по друга причина считате, че правата Ви са нарушени, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни:Актуалност и промени


Настоящото уведомление за поверителност може да бъде актуализирано от нас при настъпване на промени в условията, при които обработваме личните Ви данни.


Можете да следите за евентуални промени на https://www.job-care.bg/