АДАПТИРАНЕ (РЕДИЗАЙН) НА РАБОТНИ МЕСТА И ПРОЦЕСИ

Тази услуга представлява предложения за адаптиране на работно място и работни процеси, съобразено с особеностите на конкретен служител с увреждане. 
 
Услугата включва няколко етапа

(i) оценка на работното място и процеси по отношение на физическа среда, безопасност и здраве при работа, естество и организация на работа и други елементи на труда; 
(ii) оценка на работоспособността на лицето с увреждане спрямо конкретното работно място и работни процеси; 
(iii) предложения за адаптиране на работното място и процеси; 
(iv) частично изпълнение на някои от предложенията за адаптиране на работното място и процеси (например адаптирани инструкции за работа и безопасност, наредба за почивки и т.н.).

Услугата се предоставя от екипа на JOB CARE след предварително договаряне.
 
За да се възползвате от ефективността на тази услуга, ПОБЪРЗАЙТЕ и се СВЪРЖЕТЕ с нас чрез рубриката „Контакти“.